Leathercraft Furniture


Leathercraft Furniture Logo
1010 St. Lucia Sofa
1010 St. Lucia Sofa
1040 Blayne Sofa
1040 Blayne Sofa
1040-68S Blayne Sleeper Sofa
1040-68S Blayne Sleeper Sofa
1050 Bradley Sofa
1050 Bradley Sofa
110 Gatsby Sofa
110 Gatsby Sofa
1170-18 Chatsworth Sofa
1170-18 Chatsworth Sofa
1220 Becki Sofa
1220 Becki Sofa
1220/2 Becki Sofa (w/ 2 seat cushions)
1220/2 Becki Sofa (w/ 2 seat cushions)
1280-18 Claridge Tufted Sofa
1280-18 Claridge Tufted Sofa
1290-38 Denton Sofa
1290-38 Denton Sofa
1400 Laurie Sofa (Project HOPE Foundation Collection)
1400 Laurie Sofa (Project HOPE Foundation Collection)
1430/3 Harpo Sofa
1430/3 Harpo Sofa
1460 Cynthia Sofa - QS Frame
1460 Cynthia Sofa - QS Frame
1480 Tux Sofa (Project HOPE Foundation Collection)
1480 Tux Sofa (Project HOPE Foundation Collection)
1490 Jorge Sofa
1490 Jorge Sofa
1500 Hera Sofa (Corey Damen Jenkins Collection)
1500 Hera Sofa (Corey Damen Jenkins Collection)
1520 Sienna Sofa
1520 Sienna Sofa
1630 Kensington Sofa
1630 Kensington Sofa
1650 Soho Sofa
1650 Soho Sofa
1680 Fergie Sofa
1680 Fergie Sofa
1690-ML Tivoli Sofa
1690-ML Tivoli Sofa
1800 Springhouse Sofa (Greenbrier Lifestyle Collection)
1800 Springhouse Sofa (Greenbrier Lifestyle Collection)
1870 Jennings Sofa
1870 Jennings Sofa
1880 Waco Sofa
1880 Waco Sofa